Historie

Beugelen een sport voor iedereen!

Artikelindex

Bestuur beugelclub ’t Kloeëster

Zoals al eerder vermeld is, werd het eerste bestuur gevormd door Jos Gommans (voorzitter), Maan Op ’t Root (secr./penningm) en Tjeu Rietjens (bestuurslid). Op 15 oktober 1979 werd Maan Op ’t Root als secretaris/penningmeester opgevolgd door baanhouder Harrie van der Loo. Door de drukke werkzaamheden als beheerder van het Gemeenschapshuis kon Harrie echter niet lang deze functie bekleden. Op 27 maart 1980, tijdens de jaarvergadering, werden de taken van Harrie overgenomen door Henk van Laer (secretaris) en Piet de Wit (penningmeester). Het bestuur werd dus uitgebreid naar 5 personen.

In de jaren daarna volgden nog enkele mutaties.  In 1981 kwamen Henk Konings en Tjeu Veugen in het bestuur in plaats van Harrie van der Loo en Tjeu Rietjens. Tjeu Veugen op zijn beurt werd in 1983 opgevolgd door Frans Wijen.

Tot 1987 bleef deze samenstelling ongewijzigd. In dat jaar werd Anton van Deursen in het bestuur gekozen als opvolger van Frans Wijen. In 1989 werd Henk Konings, na 7 jaar zitting in het bestuur, opgevolgd door Bart Vossen.

Na bijna 15 jaar voorzitterschap droeg Jos Gommans, op 10 maart 1994, de voorzittershamer over aan Bart Vossen. Jan Jacobs kwam in het bestuur in plaats van Jos Gommans. Op 20-11-2008 heeft Piet de Wit zijn functie als bestuurslid en penningmeester neergelegd. Hij is per die datum als penningmeester opgevolgd door Jan Jacobs. Twan Stienen is per 16-02-2008 benoemd als nieuw bestuurslid. Piet de Wit heeft de functie van bestuurslid en penningmeester ruim 28 jaar vervuld!

Na ruim 25 jaar beugelen hebben we dus maar weinig bestuursleden versleten. Vaak wordt gezegd dat je een bestuursfunctie niet te lang moet vervullen. Dit zal zeker waar zijn echter het huidige bestuur, dat al ruim 10 jaar in dezelfde samenstelling functioneert, kent de beugelclub van haver tot gort en dit is een zeer groot voordeel om mogelijke problemen binnen de vereniging te voorkomen.


 

Eerbetoon aan oud-voorzitter Jos Gommans

Iemand waar we zeker even bij stil moeten blijven staan in dit overzicht is Jos Gommans.

Jos Gommans, een man die altijd een vooraanstaande plaats zal blijven innemen in de historie van onze vereniging.

Jos was nauw betrokken bij de oprichting van onze club op 24 augustus 1979. Hij werd tijdens de oprichtingsvergadering gekozen als voorzitter. Onder zijn leiding groeide de club uit tot een gezellige en sportieve vereniging. Gezelligheid en sportiviteit die bij Jos ook altijd voorop stonden. Winnen met beugelen was bijzaak. Hij was het ook die tijdens het beugelen van alles uitprobeerde. Het maakte niet uit of dat tijdens het oefenen of competitiewedstrijden was. Zo kregen we de meest prachtige acties te zien, maar ook knullige missers, want dan wou Jos weer net iets te veel. Niet voor niets werd er vaak gesproken van “kuit Jos”, want dat was  wat hij het liefste deed: kuiten.

Vele beugelaars van onze vereniging hebben zeer veel opgestoken van zijn technische en tactische tips.Door zijn kennis en ervaring was Jos ons grote voorbeeld. Bijna 15 jaar, tot 21 februari 1994, bleef Jos voorzitter van onze vereniging. 

Op 11 november 2000 speelde Jos zijn laatste competitiewedstrijd tegen Baexem. Deze wedstrijd won hij.De strijd daarna tegen zijn ziekte heeft hij helaas niet meer kunnen winnen. Op vrijdag 16 februari 2001, toevalligerwijs vlak na afloop van de returnwedstrijd tegen Baexem, bereikte ons het trieste bericht dat Jos Gommans, op bijna 62-jarige leeftijd, was overleden.

Afscheid Jos Gommans

Jos Gommans nam in 1994 afscheid als voorzitter. Tijdens de jaarlijkse feestavond werd hem een aandenken overhandigd door zijn opvolger en huidige voorzitter Bart Vossen.