Beugelen

Beugelen een sport voor iedereen!

In de 14e eeuw begonnen als spel van de adel, werd het beugelen al snel een volkssport. Nagenoeg elk dorp in Limburg en Brabant had wel een beugelbaan. Men speelde buiten op niet-overdekte banen, vooral ter ontspanning. In 1933 werd de Nederlandse Beugel Bond opgericht. Een van de huidige taken van de NBB is het organiseren van de competities. Ondanks het wedstrijdelement blijft beugelen een volksspel, dat vooral gespeeld wordt in de zuidelijke provincies van ons land.

Het spel wordt gespeeld op een baan van zo'n 10 bij 5 meter. Op circa 7 meter staat een ijzeren ring: de beugel. Het is de bedoeling om de bal van ruim 4 kg met een houten schopje door de beugel te spelen.

Wedstrijden worden zowel individueel als in groepen gespeeld tussen twee teams van 5 spelers. Elke speler speelt met twee bollen. In totaal zijn er vier bollen in het spel, die allevier door de spelers om en om worden gespeeld. Punten worden behaald door de bal door de beugel te spelen of door de bal van de tegenstander aan de korte kant - het verst van de beugel - uit de baan te spelen. Beide mogelijkheden leveren twee punten op. Wie het eerst 30 punten heeft gescoord, is winnaar.

Beugelen vereist geen lichamelijke training of kracht. Inzicht en vaardigheid zijn wel belangrijk. Het spel is geschikt voor jong en oud, mannen en vrouwen. Wilt u kennismaken met de beugelsport? Neemt u dan eens een kijkje op onze beugelbaan in het Gemeenschapshuis Haaze-Hoof in Ospel of neem contact met ons op. Wij hopen u graag een keer te begroeten.