Beugelen

Beugelen een sport voor iedereen!

Het spel wordt gespeeld op een baan van zo'n 10 bij 5 meter. Op circa 7 meter staat een ijzeren ring: de beugel. De ondergrond bestaat uit leem (dikte circa 20 cm) met daarop een laag fijn grind.

De balken aan de zijkant moeten minimaal 15 cm zijn en mogen maximaal 25 cm zijn. De zijwand is meestal 60 tot 80 cm hoog.

Verder is er aan de onderkant van de baan een greppel.

Ook zijn er op de zijbalken op bepaalde plaatsen maatstrepen aangebracht. Waartoe deze dienen is omschreven in het spelreglement.