Historie

Beugelen een sport voor iedereen!

Artikelindex

Bestuur beugelclub ’t Kloeëster

Zoals al eerder vermeld is, werd het eerste bestuur gevormd door Jos Gommans (voorzitter), Maan Op ’t Root (secr./penningm) en Tjeu Rietjens (bestuurslid). Op 15 oktober 1979 werd Maan Op ’t Root als secretaris/penningmeester opgevolgd door baanhouder Harrie van der Loo. Door de drukke werkzaamheden als beheerder van het Gemeenschapshuis kon Harrie echter niet lang deze functie bekleden. Op 27 maart 1980, tijdens de jaarvergadering, werden de taken van Harrie overgenomen door Henk van Laer (secretaris) en Piet de Wit (penningmeester). Het bestuur werd dus uitgebreid naar 5 personen.

In de jaren daarna volgden nog enkele mutaties.  In 1981 kwamen Henk Konings en Tjeu Veugen in het bestuur in plaats van Harrie van der Loo en Tjeu Rietjens. Tjeu Veugen op zijn beurt werd in 1983 opgevolgd door Frans Wijen.

Tot 1987 bleef deze samenstelling ongewijzigd. In dat jaar werd Anton van Deursen in het bestuur gekozen als opvolger van Frans Wijen. In 1989 werd Henk Konings, na 7 jaar zitting in het bestuur, opgevolgd door Bart Vossen.

Na bijna 15 jaar voorzitterschap droeg Jos Gommans, op 10 maart 1994, de voorzittershamer over aan Bart Vossen. Jan Jacobs kwam in het bestuur in plaats van Jos Gommans. Op 20-11-2008 heeft Piet de Wit zijn functie als bestuurslid en penningmeester neergelegd. Hij is per die datum als penningmeester opgevolgd door Jan Jacobs. Twan Stienen is per 16-02-2008 benoemd als nieuw bestuurslid. Piet de Wit heeft de functie van bestuurslid en penningmeester ruim 28 jaar vervuld!

Na ruim 25 jaar beugelen hebben we dus maar weinig bestuursleden versleten. Vaak wordt gezegd dat je een bestuursfunctie niet te lang moet vervullen. Dit zal zeker waar zijn echter het huidige bestuur, dat al ruim 10 jaar in dezelfde samenstelling functioneert, kent de beugelclub van haver tot gort en dit is een zeer groot voordeel om mogelijke problemen binnen de vereniging te voorkomen.