Historie

Beugelen een sport voor iedereen!

Oprichting van de beugelclub op 24 augustus 1979.

Na ongeveer een jaar beugelen op de nieuwe baan werd de interesse voor het beugelspel steeds groter. Dus leek de tijd rijp om een beugelclub op te richten. In totaal werden er 25 personen uitgenodigd en daarvan waren er 23 aanwezig op de oprichtingsvergadering op 24 augustus 1979. Dhr. Maan Op ’t Root zat de vergadering voor tot aan de bestuursverkiezing.

Er werd voorlopig gestart met 3 bestuursleden: een voorzitter, een secretaris/penningmeester en een bestuurslid.

Na 2 stemmingen werden Jos Gommans, Maan Op ’t Root en Tjeu Rietjens gekozen in het bestuur. Vervolgens werd Jos Gommans verkozen tot voorzitter. Maan Op ’t Root, die gevraagd had om geen stemmen op hem uit te brengen, werd na enig aandringen bereid gevonden om voorlopig de functie van secretaris/penningmeester te vervullen.

Als naam van de club werd gekozen voor:                        Beugelclub “’t Kloeëster” Ospel

Ook besloot men om mee te gaan doen in de competitie. Men kon meteen met 2 zestallen gaan deelnemen want 12 personen gaven zich op voor de competitie. Na aanmelding bij de Nederlandse Beugelbond werd men ingedeeld in district Zuid van de NBB.

Op de peildatum 1 september 1979 telde de beugelclub 26 leden.

Tijdens de oprichtingsvergadering werd ook nog besloten om een oprichtingstoernooi te organiseren. Dit toernooi werd gehouden op 28, 29 en 30 september 1979. Er werd gespeeld voor bekers en geldprijzen. Voorafgaand aan dit toernooi, werd er op vrijdag 28 september eerst een receptie gehouden.

Op 15 oktober 1979 werd er een ledenvergadering belegd. Op deze vergadering werd Harrie van der Loo, na lang aandringen, bereid gevonden om de functie van secretaris/penningmeester over te nemen van Maan Op ’t Root. Harrie gaf meteen ook al aan: deze competitie en niet langer.

Op 27 oktober 1979 startte beugelclub “’t Kloeëster” Ospel met 2 zestallen in de competitie van district Zuid van de Nederlandse Beugelbond. Het werd meteen een memorabel eerste competitiejaar voor de Ospelse beugelaars.